5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρησης Στερών Αποβλήτων σε συνεργασία με την International Solit Waste Association ( ISWA ) με  θέμα : “Η Διαχείρηση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία ” την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου ΠΟλυτεχνίου , στην οδό Πατησίων.

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πηγή: ΕΕΔΣΑ