552.000 ΤΟΝΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
552.000 ΤΟΝΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αύξηση του ποσοστού κάλυψης του πληθυσμού όσο και η αύξηση των ενεργών κάδων καθώς και η υπερκάλυψη των στόχων της για το σύνολο των υλικών συσκευασίας ξεχωρίζουν στα ετήσια…