Νέος σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς
Νέος σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς

Οι Δήμοι Καλαμαριάς και Θέρμης με την Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) του Α.Π.Θ. και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.),…