Στην αξιοποίηση του ξύλου και των κομμένων κλαδιών ως εδαφοβελτιωτικού με στόχο την απόκτηση γόνιμου χώματος προχωρά η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης
Στην αξιοποίηση του ξύλου και των κομμένων κλαδιών ως εδαφοβελτιωτικού με στόχο την απόκτηση γόνιμου χώματος προχωρά η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης

Σε οργανική εδαφοκάλυψη μετατρέπει τα κομμένα κλαδιά ο Δήμος Θέρμης και η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κάνοντάς τα πριονίδι, που είναι πιο εύκολο να διαχειρισθεί και παράλληλα…