Διαχείριση Αποβλήτων: Ο Απολογισμός των Έργων από τον ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας
Διαχείριση Αποβλήτων: Ο Απολογισμός των Έργων από τον ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Ο απολογισμός έργων και οικονομικών του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2017-2018 παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ του Φορέα που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση…