Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, πού, γιατί. Υποχρεώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, πού, γιατί. Υποχρεώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και το ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνουν Ημερίδα, την 1η Ιουνίου 2018, στις 9.30, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, στο φουαγιέ θα λειτουργήσει έκθεση σχετικά με…