Σε δημοπρασία η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Αλεξανδρούπολης - Τι προβλέπεται
Σε δημοπρασία η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Αλεξανδρούπολης - Τι προβλέπεται

Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας μη επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Μαΐου 2018. Πρόκειται για το πρώτο από τα…