ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ 800 ΚΑΔΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ 800 ΚΑΔΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ

Ένα δίκτυο περίπου 800 κάδων χωριστής συλλογής χαρτιού θα ξεκινήσει να αναπτύσσεται από την ερχόμενη εβδομάδα στις τρεις δημοτικές ενότητες του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Η πιλοτική λειτουργία του είναι…