Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων
Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων

Με το σλόγκαν «Δώστου μια καινούρια ζωή», οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή…