Υπογραφή Σύμβασης για τη «Σύνταξη Μελετών υλοποίησης ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ»

Υπογραφή Σύμβασης για τη «Σύνταξη Μελετών υλοποίησης ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ»

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, ώρα 12.00 στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της Σύμβασης για τη «Σύνταξη Μελετών υλοποίησης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ» μετά από διαγωνιστική διαδικασία με ανάδοχη την Ένωση Οικονομικών Φορέων:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.) -ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ) – ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ-Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) – ENVIC ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. (δ.τ. ENVIC Ε.Π.Ε.) – ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»

Όπως αναφέρεται από τον ΦΟΔΣΑ, «με την ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ που υπογράφηκε η σύμβαση για τη σύνταξη μελέτης, τη Μ.Ε.Α (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) Σερρών, η οποία υλοποιείται και θα είναι σε λειτουργία τον Απρίλη 2019 και τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα που τελειώνει η μελέτη για την υλοποίησή της στην Θέρμη, ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων που αφενός προωθεί την κυκλική οικονομία, αφετέρου και κυρίως φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας λύση στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων σύμφωνα με όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία με σκοπό να μην υπάρξει καμία μελλοντική επιβάρυνση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρόστιμα-τέλη για μη ορθολογική διαχείριση».