ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ” «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ” «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στην κατεύθυνση της καθιέρωσης μίας κρίσιμης δράσης για την υλοποίηση των στόχων της νέας, περιβαλλοντικά και οικονομικά, δίκαιης και βιώσιμης πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επανάχρηση, κινείται ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σε συνεργασία με τους δήμους.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση  της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για την πράξη «Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων» και συντασσόμενος πλήρως με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, κατάρτισε πρόταση δράσεων, η χρηματοδότηση της οποίας εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. της 5ης Σεπτεμβρίου του 2018.

Η ολοκληρωμένη πρόταση του Συνδέσμου κατατέθηκε κατόπιν μελέτης, με βάση τους στόχους του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής και ύστερα από συνεργασία που είχαν η αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του Συνδέσμου, κα Μπιζά, το μέλος της Ε.Ε. κ. Ιατρού και ο Γ.Γ. του Συνδέσμου κ. Δρίβας, με τους νησιωτικούς Δήμους, καθώς και με τους Δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

περισσότερα…