Στην αξιοποίηση του ξύλου και των κομμένων κλαδιών ως εδαφοβελτιωτικού με στόχο την απόκτηση γόνιμου χώματος προχωρά η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης

Στην αξιοποίηση του ξύλου και των κομμένων κλαδιών ως εδαφοβελτιωτικού με στόχο την απόκτηση γόνιμου χώματος προχωρά η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης

Σε οργανική εδαφοκάλυψη μετατρέπει τα κομμένα κλαδιά ο Δήμος Θέρμης και η Αντιδημαρχία Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κάνοντάς τα πριονίδι, που είναι πιο εύκολο να διαχειρισθεί και παράλληλα να προσφέρει μεγάλη προστασία στο περιβάλλον.
Χωρίς κόστος δημιουργείται μία εξαιρετικής απόδοσης εδαφοκάλυψη που περιέχει θρεπτικά συστατικά, απορροφά το άζωτο από το έδαφος βελτιώνει θεαματικά την ποιότητα του χώματος (ακόμη και σχεδόν άγονου χώματος), πετυχαίνουν να ελέγξουν την ανάπτυξη των αγριόχορτων, να βελτιώσουν τη διαχείριση του νερού ποτίσματος και τέλος να μας βοηθήσουν να έχουμε μεγαλύτερες και αποδοτικότερες παραγωγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1990 πραγματοποιήθηκε έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων ειδών οργανικών υλικών ως εδαφοκάλυψη και μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Ειδικά σε εδάφη που είναι σχεδόν άγονα.
Αξιολογήθηκαν 15 οργανικά υλικά εδαφοκάλυψης. Ανάμεσα στα οργανικά υλικά βελτίωσης του εδάφους που αξιολογήθηκαν ήταν: κομμένο γκαζόν, φύλλα, φλοιός δέντρων, και θρυμματισμένο ξύλο.

περισσότερα…