Πρόταση από Δήμο Πέλλας για δημιουργία Πράσινου Σημείου

Πρόταση από Δήμο Πέλλας για δημιουργία Πράσινου Σημείου

Πρόταση 692.000 ευρώ κατατέθηκε από τις υπηρεσίες του δήμου Πέλλας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου έξω από την πόλη των Γιαννιτσών.

Κύριος σκοπός της δημιουργίας του είναι η συμβολή στους στόχους της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, του  Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ& ΠΕΣΔΑ) για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, συμπληρωματικά με τα δίκτυα Διαλογής στην Πηγή διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.

Το Πράσινο Σημείο  Γιαννιτσών προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Αποβλήτων Δήμου Πέλλας και στο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο δήμος Πέλλας υιοθετώντας ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ορθότερη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την στροφή προς την ανάπτυξη ενός ισχυρού μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας, εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά μέτρων και δράσεων,  με στόχο να αλλάξει  τις  συνήθειες και την νοοτροπία των δημοτών του, πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

περισσότερα…