Μια πρωτοπόρα δράση στον τομέα της διαχείρισης της καθαριότητας

Μια πρωτοπόρα δράση στον τομέα της διαχείρισης της καθαριότητας

Ένα πρωτοποριακό έργο που έχει στόχο την βελτιστοποίηση των συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης (ΠΑ), συλλογής και μεταφοράς (Σ-Μ) αστικών στερεών αποβλήτων ΠΑ Σ-Μ, υλοποιεί η αντιδημαρχία καθαριότητας του δήμου Θέρμης.

Ειδικότερα πρόκειται για το έργο «Βελτιστοποίηση Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης (ΠΑ), Συλλογής και Μεταφοράς (Σ-Μ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων Θέρμης και Καλαμαριάς», το οποίο υλοποιείται από το παρακάτω σχήμα συνεργασίας: δήμος Θέρμης – δήμος Καλαμαριάς – Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ)/ΑΠΘ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Το έργο εξελίσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΑΔΑ) του δήμου Θέρμης. Ειδικότερα, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Βελτιστοποίηση Συστήματος Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς , του ΤΣΑΔΑ Δήμου Θέρμης, προβλέπεται ο Επανασχεδιασμός και η Βελτιστοποίηση του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης και αποκομιδής ανά υφιστάμενο και νέο ρεύμα αποβλήτου και η Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση και εφαρμογή εργαλείου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Το ΤΣΑΔΑ του δήμου Θέρμης αποτελεί κείμενο αναφοράς έως και το 2020, και προσδιορίζει τη γενική εικόνα και τις κατευθύνσεις για την πολιτική ποτ θα ακολουθήσει ο Δήμος, στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται από τον Εθνικό/Περιφερειακό σχεδιασμό, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ, παράλληλα, προδιαγράφει τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων.

Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες επιδιώκουν να εναρμονίσουν πλήρων το σύστημα διαχείρισης ΑΣΑ του δήμου με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., θέτουν ως κρίσιμες προτεραιότητες:

  1. Την Πρόληψη και τη Μείωση Δημιουργίας Αποβλήτων.
  2. Την προώθηση της Επαναχρησιμοποίησης.
  3. Την επιλογή της ανακύκλωσης ως «Βασική» και όχι ως «Εναλλακτική» διαχείριση.
  4. Την υπό συνθήκες ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάκτησης ενέργειας για τα υπολείμματα.
  5. Τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό της ταφής.

Παράλληλα, το έργο προετοιμάζει, όπως απαιτείται, το δήμο για να συνδεθεί με τα περιφερειακά και υπό ανάπτυξη έργα υποδομής, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ), Ανατολικού Τομέα.

Πηγή: Εφημερίδα Θέρμης Δρώμενα, Τεύχος 188, 2019